Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CI Member binkutehehe's Avatar
  Ngày tham gia
  10-05-2013
  Bài viết
  175
  Cảm ơn
  13
  Được cảm ơn 22 trong 21 bài viết

  Unhappy Bạn nào giúp mình về cái này với.

  Các bác giúp e xem cái này nó bị làm sao mà khi đăng nhập nó k tự chuyển sang logout mà đăng nhập r nó vẫn cứ hiện cái đăng nhập ra. híc . Ak ở file view nếu e để cái logout ở if thì khi vào trang chủ dù mình chưa đăng nhập nó vẫn hiện cái logout và ngược lại.

  • 1 -Controller


   PHP Code:
       function login_by_oau(){           

    
   $this->config->load('facebook');            

   $config=$this->config->item('facebook');            

   $this->load->library('facebook'$config);           

   $user_id=$this->facebook->getUser();           

    if (
   $user_id != 0) {            //if user has login               
   $this->load->model('User_model');              
   $user_profile=$this->User_model->get_user_by_oau_id($user_id01);                
   if(
   $user_profile==null)

   {
   $user_profile=$this->facebook->api('/me''GET', array('access_token'=>$this->facebook->getAccessToken())                       

    );                   
   if(isset(
   $_POST['password']) && isset($_POST['cfpassword'])){                        
   $this->load->library('ultils');                        
   $password=$this->ultils->_encrypt_password($this->input->post('password'));                       
   $data_array = array('full_name' => $user_profile['name'],                            
   'user_name' => $user_profile['username'],                           
   'avts'=> 'http://graph.facebook.com/'.$user_profile['id'].'/picture?type=normal',                           
   'oau_id'=>$user_profile['id'],                            
   'email' => $user_profile['email'],                           
   'pass'=>$password,                           
   'ip_address' => $this -> input -> ip_address(),                           
   'date_join' => date('Y-m-d H:i:s'time()),                           
   'state'=>ACTIVED_STATE                           );                       
   $inserted_id=$this->User_model->insert_user($data_array);                         
   $data_array=array(      
   'user_id'=>$inserted_id,                           
   'role_id'=>LOWEST_ROLE_ID);                       
   $this->User_model->insert_users_in_roles($data_array);                        
   redirect(base_url().'home');                    }                    
   $data['name']=$user_profile['name'];                    $data['title']='Nhập mật khẩu của bạn';                   
   $this->load->view('front_end/get_pass',$data);                }else{redirect(base_url().'home');                }            } else {                

   $login_url_params = array(                    
   'scope' => 'email',                    'fbconnect' => 1,                    
    
   'redirect_uri' => 'http://localhost/giaitri/home/login_by_oau');                

   $login_url $this->facebook-> getLoginUrl($login_url_params);            //redirect to the login URL on facebook                redirect($login_url);              
     
   exit();            }       

    } 

   2- View


   PHP Code:
   <?php$login_url $this->session->userdata('users');      

   if (empty(
   $login_url)) { 
   echo 
   '

   <li class="user"><a href=""><img src="http://localhost/giaitri/resources/header/login.png" /></a>        

   <ul class="fb_login">        

   <li> <p>Đăng nhập với Facebook để bình luận và chia sẻ nội dung.</p>        

   <a href="'
   .base_url().'Home/login_by_oau">        <img src="http://localhost/giaitri/resources/header/icon-fb.png" />Đăng nhập với Facebook</a>        </li>        </ul>        </li>        '; }else echo '<li class="user"><a href="">

   <img src="https://graph.facebook.com/'
   $login_url['id'] .'/picture?type=normal" width="20" height="20" /></a>        <ul class="fb_login">        <li> 

   <p>'
   .$login_url['full_name'].'</p>        

   <a href="'
   .base_url().'Home/logout">        

   <img src="http://localhost/giaitri/resources/header/icon-fb.png" />Logout</a>        
   </li>        
   </ul>        
   </li>            
    '
   ;}      ?>     
   <script type="text/javascript">window.fbAsyncInit = function() {({appId:'<?php echo $this->config->item('appID'); ?>'  });    };   //Read the baseurl from the config.php file  (function(d){    

   var js, id = 'facebook-jssdk', ref = d.getElementsByTagName('script')[0];     

   if (d.getElementById(id)) {return;}    
    
   js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true;     js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js";     ref.parentNode.insertBefore(js, ref);   }
   (document));    //Onclick for fb login   

   $('#facebook').click(function(e) {      FB.login(function(response) {if(response.authResponse) {parent.location ='<?php echo $base_url?>Home/login_by_oau'; //redirect uri after closing the facebook popup        } },

   {scope: 'email,avts'}); //permissions for facebook    });    </script>
  Sửa lần cuối bởi binkutehehe; 17-05-2013 lúc 05:09 PM.

Chia sẽ và Bình Luận chủ đề Bạn nào giúp mình về cái này với. trên facebook

Các từ khóa xuất hiện trên google của chủ đề

Chưa có từ khóa lên top google

Tag của Chủ đề này - Hãy Thêm Tags Để bài viết nhanh lên top google

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •