Ở forum mình có ai có kinh nghiệm làm web thương mại thì chia sẽ cho mình với, Có một số trang bán hàng có tích hợp tính tiền trực tuyến như là: ngân lượng, paypal.....
:JFBQ00194070416A: