Chào các bạn !

Mình đang thắc mắc về lấy đường dẫn trên máy tính :

VD: Ta muốn lấy tên hình ảnh abcdef.jpg trên desktop thì dùng câu lệnh như thế nào ? Tìm hiểu thì thấy có câu lệnh :

$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] lấy đường dẫn trên sever , nếu lấy ở dưới thì dùng lệnh nào ?

VD: Lấy đường dẫn trong ổ đĩa: D://Hinhanh/test/abcdef.jpg

Cám ơn các bạn !