hiện nay datamapper có bản 1.8.2 mình cài vào codeigniter 2.1.4 ok . nhưng trong 3.0 thi k dc, bác nào cài dc k bày em vs.