Lỗi này thường gặp khi các bạn chuyển hosting hoặc cấu hình lại server...
để fix lỗi cũng khá đơn giản. ở đây hệ thống thống báo có nghĩa rằng bạn không thể đọc file, nhưng trên thực tế khi bạn tìm để thư mục báo trên thì file đó hoàn toàn không có.
--> Chưa tạo file thì lấy đâu ra mà đọc.
vì vậy việc cần nên làm ngay bây giờ là hãy cmod nó là 777.
là vấn đề được giải quyết bạn nhé.

message session_start() open() failed permission denied (13)