Mình đang kẹt phần crop file gif mà không bị mất hiệu ứng chuyển động, ai có thể giúp mình phần này dc ko?