Mọi người ai đã sử dụng qua cái thanh toán stripe API trong Codeigniter rồi tư vấn cho em với. về cách sử dụng và cài đặt. hoặc có tài liệu nào về nó cho em xin để tìm hiểu luôn.

Em cảm ơn.