Ứng tuyển tại link: https://topdev.vn/partners/detail-jo...CqyGGbP/JT6h0A

Lương: $800 - $1,500 Kinh nghiệm: 2 năm Số Lượng: 2Mô tả công việc:
Tham gia phát triển các dự án tạo lập các công cụ hỗ trợ tài chính như cho vay online, việc làm online, cầm đồ online...
Yêu cầu:
Có kinh nghiệm làm việc Python + Django + JS. Phát triển backend để quản lý. Sử dụng API của facebook và Rest API tốt. Mạnh Javascript về tracking người dùng và thao tác trên form.
Yêu cầu gửi profile: github, bitbucket, stackoverflow... nếu có


Kỹ năng