Mình đang làm 1 dự án có liên quan đến realtime, mình đã tìm hiểu và cũng đã biết được 1 số kỹ thuật có thể dùng được. Hiện tại mình đang phân vân giữa 2 phương án : long polling và websocket, trong đó websocket cũng có 1 vài kỹ thuật khác nhau. Mình muốn mọi nguời tư vấn cho mình, trong những cái này thì dùng cái nào để tốn ít dung lượng bộ nhớ nhất?