tôi lên google đảo lộn lên tất các diễn đàn từ bắc vào nam nhưng chưa thấy một bài nào tối ưu nguồn code của CI, trong tôi luôn tự hỏi, học cứ viết theo nhưng gì người ta nói, người ta dạy hay sao, trước đây tôi học purecode tôi cũng bắt tay từng viên gạch đầu tiên, dần dần tôi phát triển và tự viết function cho các dự an, còn CI này đọc trên các diễn đàn toàn dạy theo cách mà tôi nghĩ làm cho tốc độ rất chậm, không biết có đúng ko nữa, hay là tôi chưa đủ công phu để nói điều này

các bác đã làm việc lâu năm có thể viết 1 đoạn code tối ưu hoàn toàn để cho các baby như tôi chiêm ngưỡng được không :)

thank so much