có anh nào pro không chỉ dùm mình cách config codeigniter để đưa lên Heroku với, mấy bữa nay làm thử mà toàn 404 không ah. sửa file index.php thành <?php echo 'Duy mèo' ; thì chạy bình thường, ko hiểu có cần config gì thêm không, file .htaccess đã chỉnh lại. chạy = mamp thì ok.