WordPress Theme Development with Bootstrap (Phát triển Theme Wordpress với Bootstrap)
Tìm hiểu làm thế nào để tự tin phát triển tùy chỉnh và thấy được sự lợi hại từ website reponsive và Trang web chưa reponsive
[share sourse udemy] wordpress theme development with bootstrap

  • Video: 12 giờ
  • Cấp độ: Trung bình
  • Ngôn ngữ: English

Khóa học này gồm 82 video, giúp bạn hiểu được cách tự tạo theme wordpress reponsive với bootstrap dễ dàng.
Khóa học rất dễ hiểu, sẽ từng bước hướng dẫn bạn làm ra một theme wordpress reponsive nên bạn đừng lo lắng.
Danh sách các bái học:

Phần 1: Bắt đầu với khóa học này
Bài học 1: Chào mừng bạn Để Các khóa học! Bạn Made Các quyết định đúng
khảo sát
Bài học 2: Các (đẹp) Final WordPress Website Bạn đang đi để xây dựng Trong khóa học này
khảo sát
Bài 3: Bootstrap là gì? Và Tại sao Mastering Nó sẽ Lưu Bạn Hàng trăm giờ
khảo sát
Bài học 4: WordPress là gì? Và Tại sao bạn nên quan tâm So Much về nó
khảo sát
Phần 2: Thiết lập môi trường: Nhận dự án của bạn Bắt đầu
Bài 5: Miễn phí Tải về: Khung Bootstrap
Bài học 6: Miễn phí Tải về: The Final khóa tập tin + WordPress Theme!
Bài học 7: Thiết lập Dự án Môi trường của bạn
Phần 3: Bootstrap Templates: Các Trang chủ
Bài học 8: Mã số trang web cơ bản Giao diện
khảo sát
Bài học 9: Thêm Scripts ngoài để tài liệu của bạn
Bài học 10: Cài đặt biểu tượng Fonts miễn phí với FontAwesome
khảo sát
Bài học 11: Cài đặt Web Fonts miễn phí với TypeKit & Google Fonts
Bài học 12: Mã Header và mục Navigation
Bài học 13: Mã Mục Anh hùng
Bài học 14: Phong cách Anh hùng Mục với CSS
Bài học 15: Tìm hiểu Làm thế nào để Tạo Các Parallax Scrolling Effect trong ít hơn 5 phút
bài học 16: Tìm hiểu để mã một cao Chuyển đổi "Opt-In" Mục
Bài học 17: Tìm hiểu Làm thế nào để tạo ra một phương thức Bootstrap Popup sử dụng
Bài 18: Mã việc "Tăng thu nhập của bạn" Mục
Bài 19: Mã "Ai nên Đi học này" Mục
Bài học 20: Mã "Khóa Học tính năng" Mục Sử dụng CSS Sprites
Bài học 21: Mã "Final Project" Mục
Bài học 22: Mã Featurette Mục và Nhúng một video trên YouTube
Bài học 23: Mã Mục Instructor (Plus THƯỞNG Elvis ấn tượng!)
Bài học 24: Mã Circles đẹp CSS3
Bài học 25: Trick đơn giản để theo chiều dọc Align nội dung của bạn Trong một Element
Bài học 26: Mã Chứng và Tìm hiểu để Turn hình ảnh Quảng trường vào Circles sử dụng CSS3
Bài học 27: Mã Sign Up Mục
Bài học 28: Mã phần Footer
Bài học 29: Responsive Truyền thông truy vấn & chung CSS Cleanup
Phần 4: Bootstrap Templates: Các Blog Tổng quan
Bài học 30: Mã các cấu trúc cơ bản Markup
Bài học 31: Mã các trích đoạn Blog với HTML
Bài học 32: Phong cách các trích đoạn Blog với CSS
Bài học 33: Mã và Phong cách thanh Sidebar và Widgets
Phần 5: Bootstrap Templates: Các bài Blog
Bài học 34: Mã Blog Post
Bài học 35: Mã Comments Mục
Phần 6: Bootstrap Templates: Các Tài Trang
Bài học 36: Tầm quan trọng của một trang tài nguyên
Bài học 37: Mã Page 3-Column Layout Tài
Phần 7: Bootstrap Templates: Các liên hệ Trang
Bài học 38: Mã Form Liên hệ
Phần 8: WordPress Theme: Thiết lập
Bài học 39: Tải về phiên bản mới nhất của WordPress
khảo sát
Bài học 40: Tạo của bạn "gạch" Starter Theme
khảo sát
Bài học 41: Cài đặt WordPress trên máy địa phương của bạn trong Dưới 5 phút
khảo sát
Bài học 42: Cài đặt gạch của bạn Theme
Bài học 43: Chuyển đổi tĩnh Tiêu đề của bạn để một Header động
Bài học 44: Che tài sản của bạn (Thêm Styles của bạn, Scripts, Fonts & Images)
Bài học 45: Clean Up kiểu của bạn & Sửa đổi CSS của bạn cho WordPress
Bài học 46: Chuyển đổi tĩnh Footer của bạn để Footer động
Phần 9: Chuyển đổi Templates tĩnh của bạn: Trang chủ
Bài học 47: Tạo Mẫu Trang chủ WordPress
khảo sát
Bài học 48: Mã Anh hùng & Dùng "Custom Fields" cho Thông tin thêm
Bài học 49: Plugin tuyệt vời: nâng cao Tuỳ chỉnh Fields
Bài học 50: Mã việc "Tăng thu nhập của bạn" Mục Advanced chỉnh Fields
Bài học 51: Mã "Ai nên Đi học này" Mục Advanced chỉnh Fields
Bài học 52: Plugin tuyệt vời: Tuỳ chỉnh bài viết các loại giao diện người dùng
Bài học 53: Thêm "Tính năng Khóa học" Sử dụng CPT & nâng cao Tuỳ chỉnh Fields
Bài học 54: Thêm "Các tính năng dự án" với Custom viết các loại giao diện người dùng
Bài học 55: Mã Mục Instructor với Advanced chỉnh Fields
Bài học 56: Mã Chứng với Custom viết các loại
Bài học 57: Làm sạch mẫu Sử dụng của bạn get_template_part ()
Phần 10: Chuyển đổi Templates tĩnh của bạn: Tài Trang
Bài học 58: Tạo Mẫu Tài Tuỳ chỉnh
Bài học 59: Thêm một hình ảnh tính năng, và một hình ảnh dự phòng
Bài học 60: Làm thế nào để thêm một tài nguyên và hiển thị nó trong của bạn tùy chỉnh đề
Phần 11: Chuyển đổi tĩnh của bạn Templates: Các Blog
Bài học 61: Dễ dàng Thiết lập của bạn tuỳ chỉnh Blog Index Page
Bài học 62: Mã Blog cá nhân của bạn Trích
Bài học 63: Mã Full Blog Post
Bài học 64: Phong cách và Tùy chỉnh Comments Mục
Bài học 65: Tùy chỉnh các mẫu Lưu Trữ
Bài học 66: Tùy chỉnh Kết quả tìm kiếm Template
Phần 12: Chuyển đổi Templates tĩnh của bạn: Liên hệ Trang
Bài học 67: Tạo & Tùy chỉnh một Width Template Full
Bài học 68: Cài đặt Contact Form 7 Plugin và Thêm mẫu tùy chỉnh của bạn
Mục 13: Hoàn thành của bạn WordPress Theme
Bài học 69: Thêm và Tùy biến Sidebar Widget của bạn
Bài học 70: Đăng ký và Tổ chức của bạn tuỳ chỉnh WordPress Menus
Bài học 71: Tạo một hữu ích và lôi cuốn 404 trang
Mục 14: Khởi động website WordPress của bạn
Bài học 72: Đầu tiên, bạn đang đi Để Cần một Host Web đáng tin cậy và giá cả phải chăng
Bài học 73: Cài đặt WordPress Giống như một Pro
Bài học 74: Cài đặt và cấu hình tuỳ chỉnh WordPress của bạn Theme trên một máy chủ trực
Phần 15: The Final Chi tiết
Bài học 75: Theo dõi truy cập của bạn với Google Analytics
Bài học 76: Bạn đã tạo riêng của bạn tùy WordPress Theme! Giờ thì sao?
Phần 16: Tiền thưởng Bài giảng: Tips & Tricks
Bài học 77: Tại sao bạn không bao giờ nên bỏ CSS cương
Bài học 78: Lưu ý quan trọng vào các bài giảng sau
Bài báo
Bài học 79: Hai cách xây dựng chỉnh WordPress trang web sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn
khảo sát
Bài học 80: Nỗi sợ hãi của tôi Trong xây dựng chỉnh WordPress trang web Chi phí Me $ 24.000
khảo sát
Bài học 81: Tĩnh so với trang web năng động, nào là tốt hơn? (Gợi ý: Một là Way gửi có giá trị)
khảo sát
Bài học 82: Tại sao Bạn Luôn Phải Bắt đầu Website của bạn Với một Phác thảo
khảo sát

Link Download khóa học:
Part 1. Download
Part 2. Download
Part 3. Download

Xem thêm khóa học hay: Tại đây