[JobSeekers.vn]


Hello,


Bên mình đang tìm Senior PHP Developer, fulltime, HCMC


- 2 năm kinh nghiệm làm web bằng PHP/DHTML/JS/CSS
- Rành về PHP và các frameworks (PHP-Phalcon)


- Lành nghề: caching, messaging, indexing và các fameworks như Redis, RabbitMQ, Kafka, Elestic Search, Solr
- Thành thạo: NoSQL, MySQL, MongoDB, Cassandra etc


- Ưu tiên kinh nghiệm APIs sử dụng non-blocking I/O, frameworks như Node.Js, Go, Java là một lợi thế
- Rành các công cụ phát triển phền mềm như Subversion, CVS, Git, Maven, ANT


- Link job: [222] Senior Web App Developer - JobSeekers.vn


Anh Chị em quan tâm vui lòng gởi CV tiếng Anh:
duong.le@jobseeker.vn


Cảm ơn mọi người,
Thùy Dương