Nội dung công việc:- Tech-team leader.- Phát triển phía server bằng ngôn ngữ PHP- Phát triển Web-service (JSON API).Yêu cầu :- Nắm chắc kiến thức cơ bản về lập trình web với HTML,CSS,JS- Kinh nghiệm với PHP càng nhiều càng tốt. Thành thạo một hoặc nhiều PHP framework.Không có giới hạn. Hiện tại dự án sử dụng LARAVEL framework.- Đã từng làm việc với mô hình MVC. GIT (quản lí source code).- Có kinh nghiệm làm việc với PHP ít nhất 2 năm - Giao tiếp ổn bằng tiếng Anh.