Nội dung công việc:

  • Thiết kế và xây dựng ứng dụng cao cấp
  • Xác định, thiết kế và tạo chức năng mới cùng teaMLàm việc với nguồn dữ liệu bên ngoài và API
  • Khắc phục bug và cải tiến hiệu suất phần mềm
  • Liên tục tÌm kiếm, đánh giá và ứng dụng công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển sản phẩm


Yêu cầu:

  • Có kiến thức chắc chắn về HTML5, CSS3, Javacript (Jquery, MVC JS-Angular JS|Knockout JS|ReactJS|BackboneJS), Web Component ( Google Polymer).
  • Có kinh nghiệm làm việc với GIT
  • Đã có ứng dụng từ Angular JS
  • Có thể nghe và hiểu tiếng Anh
  • Đã có kinh nghiệm làm việc với Node webkit hoặc Electron
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm UI/UX designer cho Web