Mình đang cần 1 bạn code C# part time.
Bạn nào quan tâm email: alexpeter034@gmail.com

Thanks.