trong lập trình các bác hay viết theo kiểu layout nào nhất

1. dùng chung tất cả 1 layout cho toàn bộ website
2. mỗi layout là một trang
3.layout theo phong cách hoa mắt chóng mặt :)