Các pro cho em hỏi, tình hình là em có 2 modul các danh mục và modul hiển thị list sản phẩm. Em muốn làm cho sản phẩm hiển thị theo danh mục mà không biết ghép cái phần này vào kiểu gì, mong các pro chỉ giáo, xin cảm ơn.
p/s: cả 2 modul kia đều theo oop và MVC.