Công ty Nighting hiện đang tuyển vị trí .NET DEVELOPER với 2 năm kinh nghiệm, mức lương lên tới $800 - $1000.

Mục đích của công ty là tạo ra một đội ngũ phát triển tại Việt Nam, với nhiệm vụ là thiết kế, phát triển đồng thời duy trì nền tảng Doctor trên web và nền tảng di động (IOS, Android).

Công việc của bạn sẽ là:
- Làm việc với những nhà phát triển và những đội ngũ khác để xác định và tìm ra những giải pháp cần thiết.
- Phát triển các dự án lớn trong hệ thống y tế, website thương mại cho thị trường Singapore.
- Thiết kế và phát triển back-end services.

1 số thông tin thêm cho các bạn:
Job Requirement

 • Experienced with C#, ASP.NET MVC 5, WEB API 2, Entity Framework, LINQ, DI
 • Experienced with MSSQL or MySQL.
 • Knowledge with Angularjs, JQuery, HTML5/CSS3.
 • Experience working with modern & responsive web design.

Nice to have:

 • Have knowledge with .NET CORE
 • Used to work with large systems or Ecommerce websites.
 • Have knowledge Design patterns.
 • Have knowledge with Web Socket, RabbitMQ, Redis
 • Have knowledge with Amazon Web Services, Big Data
 • Experience working with Source Control: Git, SVN
 • Have knowledge with CSS preprocessors: Less, SASS, SCSS knowledge is a plus
 • Good command in English

Bạn nào có thắc mắc cứ hỏi, mình sẽ giải đáp. Còn bạn nào có nhu cầu tìm việc cứ apply CV cho mình nhan. Gmail của mình là: bui0vinhphuc@gmail.com