Hiện em đang không biết để lập trình được ứng dụng kiểu này thì phải dùng ngôn ngữ nào để viết giao diện ạ. Em cám ơn anh/chị ạ