Hôm nay thấy trang web này hay, hướng dẫn chi tiết Java và Android cho bạn nào mới bắt đầu luôn, các bạn tham khảo nhé https://yellowcodebooks.com/