Có anh nào biết cách tích hợp live streaming sử dụng API của youtube vào web của mình không (sử dụng codeigniter)?

API youtube: https://developers.google.com/youtub...etting-started

Ai giúp em với!!!