Code được viết bằng php + mysql dựa trên zend framework codeigniter 3.0, css bootstrap tương thích mọi thiết bị. Ứng dụng dùng để thi trắc nghiệm ở trường học, trung tâm đào tạo tin học ngoại ngữ, giao diện thân thiện dễ sử dụng có đầy đủ tính năng như:
+Thêm mới thành viên
+ Tạo ngân hàng câu hỏi có 5 dạng câu hỏi
+ Nhiểu lựa chọn một đáp án
+ Nhiều lựa chọn nhiều đáp án

+ Trả lời dài
+ Trả lời ngắn
+ Trả lời trùng khớp
+Tạo dề thi : thuật toán radoom lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi
+ Tính năng đếm ngược thời gian khi thí sinh thi, hết giờ tự thu bài, khi thoát trình duyệt vào lại thời gian vẫn tính tiếp,
+ kết quả thi xuất ra dạng excel.
+ còn nhiều tính năng khác
Cách cấu hình
Vào application\config
- Sửa file “sq_config” theo đúng cấu hình hosting của bạn
- Import data trong file data.sql
Tài khoản đăng nhập
User: admin@gmail.com
Pass: admin

link tải: http://sharecode.vn/source-code/shar...-nang-8526.htm