Chào cả nhà, mình đang vướn việc làm chức năng hiện thị số người online trong CodeIgniter. Bạn nào có code không cho mình xin với.