E sử dụng code CI khi mọi người giúp e với khi mình muốn lấy tất cả sản phẩm theo từng danh mục thì phải lm sao ạ
Mọng đc sự giúp đỡ của mọi người