Mình muốn hỏi cách tạo CKEDITOR giao diện như diễn đàn codeigniter.vn, quan trọng là phải có các tool : CODE, HTML, PHP Name:  ck.png
Views: 66
Size:  4.1 KBgiống như diễn đàn mình.

Mọi người giúp mình với nhé.