Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Super Moderator Zen Studio's Avatar
  Ngày tham gia
  19-06-2013
  Bài viết
  393
  Cảm ơn
  58
  Được cảm ơn 166 trong 123 bài viết

  Dùng Zend_ACL trong CodeIgniter

  Zend ACL là một thư viện nhỏ trong Zend Framework . Chúng chỉ có khoảng 4 file .
  Rất thích hợp để dưa vào CI .

  1. Download thư viện Zend framework
  2. Tạo thư mục Zend trong thư mục /system/application/libraries của CodeIgniter .
  3. Copy thư mục Acl , file Acl.php và file Exception.php của Zend framework vào thư mục Zend vừa tạo .
  4. Tạo file Zacl.php trong thư mục libraries .<?php if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');


  PHP Code:

  class Zacl
  {
  // Set the instance variable
  var $CI; function __construct()
  {
  // Get the instance
  $this->CI =& get_instance();
   
  // Set the include path and require the needed files
  set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR BASEPATH “application/libraries”);
  require_once(
  APPPATH /libraries/Zend/Acl.php’);
  require_once(
  APPPATH /libraries/Zend/Acl/Role.php’);
  require_once(
  APPPATH /libraries/Zend/Acl/Resource.php’);
  $this->acl = new Zend_Acl();
   
  // Set the default ACL
  $this->acl->addRole(new Zend_Acl_Role(‘default’));
  $query $this->CI->db->get(‘tbl_aclresources’);
  foreach(
  $query->result() AS $row){
  $this->acl->add(new Zend_Acl_Resource($row->resource));
  if(
  $row->default_value == ‘true’){
  $this->acl->allow(‘default’$row->resource);
  }
  }
  // Get the ACL for the roles
  $this->CI->db->order_by(“roleorder”“ASC”);
  $query $this->CI->db->get(‘tbl_aclroles’);
  foreach(
  $query->result() AS $row){
  $role = (string)$row->name;
  $this->acl->addRole(new Zend_Acl_Role($role), ‘default’);
  $this->CI->db->from(‘tbl_acl’);
  $this->CI->db->join(‘tbl_aclresources’‘tbl_acl.resource_id tbl_aclresources.id’);
  $this->CI->db->where(‘type’‘role’);
  $this->CI->db->where(‘type_id’$row->id);
  $subquery $this->CI->db->get();
  foreach(
  $subquery->result() AS $subrow){
  if(
  $subrow->action == “allow”){
  $this->acl->allow($role$subrow->resource);
  } else {
  $this->acl->deny($role$subrow->resource);
  }
  }
  // Get the ACL for the users
  $this->CI->db->from(‘tbl_users’);
  $this->CI->db->where(‘roleid’$row->id);
  $userquery $this->CI->db->get();
  foreach(
  $userquery->result() AS $userrow){
  $this->acl->addRole(new Zend_Acl_Role($userrow->user), $role);
  $this->CI->db->from(‘tbl_acl’);
  $this->CI->db->join(‘tbl_aclresources’‘tbl_acl.resource_id tbl_aclresources.id’);
  $this->CI->db->where(‘type’‘user’);
  $this->CI->db->where(‘type_id’$userrow->userid);
  $usersubquery $this->CI->db->get();
  foreach(
  $usersubquery->result() AS $usersubrow){
  if(
  $usersubrow->action == “allow”){
  $this->acl->allow($userrow->user$usersubrow->resource);
  } else {
  $this->acl->deny($userrow->user$usersubrow->resource);
  }
  }
  }
  }
  }
   
  // Function to check if the current or a preset role has access to a resource
  function check_acl($resource$role )
  {
  if (!
  $this->acl->has($resource))
  {
  return 
  1;
  }
  if (empty(
  $role)) {
  if (isset(
  $this->CI->session->userdata['user'])) {
  $role $this->CI->session->userdata['user'];
  }
  }
  if (empty(
  $role)) {
  return 
  false;
  }
  return 
  $this->acl->isAllowed($role$resource);
  }

  1. Nếu muốn Zacl tự động load vào CI thì code vào trong file autoload , cái này nên cân nhắc kỹ .
  2. Cách dùng : $this->zacl->check_acl gọi hàm này

  PHP Code:
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_acl` ( `idint(11NOT NULL auto_increment
  `
  typeenum('role','user'NOT NULL
  `
  type_idint(11NOT NULL
  `
  resource_idint(11NOT NULL
  `
  actionenum('allow','deny'NOT NULL
  PRIMARY KEY  (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT; 
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_aclresources` ( 
  `
  idint(11NOT NULL auto_increment
  `
  resourcevarchar(255NOT NULL
  `
  descriptionlongtext NOT NULL
  `
  aclgroupvarchar(255NOT NULL
  `
  aclgrouporderint(11NOT NULL
  `
  default_valueenum('true','false'NOT NULL
  PRIMARY KEY  (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT;
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_aclroles` ( 
  `
  idint(11NOT NULL auto_increment
  `
  namevarchar(255NOT NULL
  `
  roleorderint(11NOT NULL
  PRIMARY KEY  (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT; 
  INSERT INTO `tbl_aclroles` (`id`, `name`, `roleorder`) VALUES (1'Admin'1), (2'User'2), (3'Guest'3); 
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_users` ( 
  `
  useridint(11NOT NULL auto_increment
  `
  userlongtext NOT NULL
  `
  passlongtext NOT NULL
  `
  firstnamelongtext NOT NULL
  `
  prefixlongtext NOT NULL
  `
  lastnamelongtext NOT NULL
  `
  genderenum('m','f'NOT NULL
  `
  roleidint(11NOT NULL
  `
  maillongtext NOT NULL
  PRIMARY KEY  (`userid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT; 
  Sửa lần cuối bởi Zen Studio; 09-08-2013 lúc 01:15 PM.
  hay cung chung toi chinh phuc tri thuc

 2. The Following User Says Thank You to Zen Studio For This Useful Post:

  PhanNguyenChuong (09-08-2013)

Chia sẽ và Bình Luận chủ đề Dùng Zend_ACL trong CodeIgniter trên facebook

Các từ khóa xuất hiện trên google của chủ đề

Chưa có từ khóa lên top google

Tag của Chủ đề này - Hãy Thêm Tags Để bài viết nhanh lên top google

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •