Mình cần xem cách hoạt động của 4share để code Get Link nhưng mình không có acc 4share nên ai có cho mình mượn để xem nó hoạt động thế nào nhé!

Cảm ơn!