Tôi backup 1 web và up lên host mới chạy demo. Nhưng chỉ chạy được phần giao diện bên ngoài, không truy cập vào Admin được, chạy ra trang trắng. NHờ cao thủ chỉ giúp. Link: http://bds.giaiphaponline.net/admin

Xin cám ơn!