Các cao thủ codeigniter mình đang vọc code này, hiện tại đang muốn code 1 template web amp cho web, bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho mình phải code như nào được ko, thanks.