hôm nay vào trang của bọn webiz trong phần thông kê của bọn nó có cái analytics của gg thấy hay cũng muốn làm một cái chơi mà chưa hiểu nguyên lý nó hoạt động thế nào, trong 4rum mình có ai biết từng làm chỉ hộ zen với

tks mọi người
demo của bọn bizweb đây anh em nào biết codeigniter có thể tích hợp cái analytics google không vậy