You must use the SET method to update an entry
Nếu một ngày bạn gặp sự cố như thế này cách đơn giản để fix lại là bạn xem lại MODEL bạn đang làm việc.
function update database của bạn có đầy đủ hết chưa gặp một số trường hợp sau.

Thứ nhất đôi khi bạn viết function thiếu dữ kiện nữa.
PHP Code:
function update_user($where,$dataedit){
        
$this->db->where($where);
        
$this->db->update('user',$dataedit);
    } 
có thiêu dữ keienj là $dataedit tồn tại hay chưa.
vì nếu không có dữ liệu dataedit thì sẽ báo lỗi.
chính vì vậy bạn hãy kiếm tra lại phần dữ liệu update nhé. nếu bạn gặp phải lỗi post lên đây nhé tôi vui khi được hỗ trợ bạn.