Các bác cho mình hỏi làm thế nào để tính đk số giờ phút giây của 1 video giống như Youtube k . Chỉ giáo mình với.

Tính số thòi gian của 1 video ý .

Mong mọi người giúp đỡ mình với.

Xin cảm ơn