Chào mọi người.
cho mình hỏi làm sao để xếp hạng theo tuần ngày. ở trong CSDL mình thêm 2 cột là view tuần , view ngày rùi
nhưng ko biết làm sao để đến lúc 12h đêm thì nó reset ngày.
và đúng 12h đêm ngày chủ nhật thì reset tuần cho dù web có người vào hay không.
như dạng chạy ngần của server .
mong được mọi người giúp đỡ. Thank you very much