Chào mọi người.
Mình hiện muốn làm 1 trang login bằng google, ai biết chỉ mình với được không?.
Mình đã thử gg và thấy hướng dẫn tải thư viện ở trang này: github.com/samwierema/google-plus-api-codeigniter
tải về, up các file lên host rồi. Nhưng vấn đề là không biết tạo application của google như thế nào để lấy thông tin điền vào file config cả.Code:
<?php $config['googleplus']['application_name'] = ''; $config['googleplus']['client_id'] = ''; $config['googleplus']['client_secret'] = ''; $config['googleplus']['redirect_uri'] = ''; $config['googleplus']['api_key'] = ''; ?>
Vậy ai đã từng làm login bằng google thì chỉ mình với nhé, cách nào cũng được. Mình xin cảm ơn nhiều. Giờ mắc ở cái tạo application tìm mãi mà không ra nơi tạo.
Mình xin cảm ơn nhiều

  • :yociexp77: