TÌnh hình là có cái hình 350px x 900px nhưng để thế thu nhỏ thì bựa quá . nên mình chỉ muốn cắt đoạn đầu từ 300 X 300 px thì làm thế nào nhĩ