Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
 1. #1
  CI Member oaipro's Avatar
  Ngày tham gia
  29-03-2013
  Bài viết
  39
  Cảm ơn
  23
  Được cảm ơn 14 trong 12 bài viết

  Post Form trong CI

  Mình muốn dủng form viết bằng html thuần thì làm thề nào để controller nhận dc dữ liệu của form này>

  vidu: trong view/lienhe: mình có form này, mình muốn lấy các thông tin trong thẻ input gửi sang controller.

  PHP Code:
  <form name="lienhe" method="post" enctype="multipart/form-data" action=""
                  <
  div class="out"
                      <
  div class="label"><span class="input" style="">Họ tên</span></div
                      <
  div class="input"><input name="hoten" value="" type="text" size="30</input>       (*) </div> 
                  </div> 
                  <div class="
  out"> 
                      <div class="
  label"><span class="input" >Địa chỉ</span></div> 
                      <div class="
  input"><input name="diachi" type="text" size="30" value=""></input>(*)</div> 
                   </div> 
                  <div class="
  out"> 
                      <div class="
  label"><span class="input" style="">Email</span></div> 
                      <div class="
  input"><input name="email" type="text" size="30" value=""></input>(*)</div> 
                   </div> 
                  <div class="
  out"> 
                      <div class="
  label"><span class="input" style="">Nội dung cần liên hệ</span></div> 
                      <div class="
  input"><textarea id="text_area" name="noidung"></textarea></div> 
                   </div> 
                   <div id="
  space_cont"></div> 
                    <div id="
  contbutton">             <input name="submit" type="submit" align="middle" value="   Gửi   "></input></div> 
     </form> 

 2. #2
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  Trích dẫn Gửi bởi oaipro Xem bài viết
  Mình muốn dủng form viết bằng html thuần thì làm thề nào để controller nhận dc dữ liệu của form này>

  vidu: trong view/lienhe: mình có form này, mình muốn lấy các thông tin trong thẻ input gửi sang controller.

  PHP Code:
  <form name="lienhe" method="post" enctype="multipart/form-data" action=""
                  <
  div class="out"
                      <
  div class="label"><span class="input" style="">Họ tên</span></div
                      <
  div class="input"><input name="hoten" value="" type="text" size="30</input>       (*) </div> 
                  </div> 
                  <div class="
  out"> 
                      <div class="
  label"><span class="input" >Địa chỉ</span></div> 
                      <div class="
  input"><input name="diachi" type="text" size="30" value=""></input>(*)</div> 
                   </div> 
                  <div class="
  out"> 
                      <div class="
  label"><span class="input" style="">Email</span></div> 
                      <div class="
  input"><input name="email" type="text" size="30" value=""></input>(*)</div> 
                   </div> 
                  <div class="
  out"> 
                      <div class="
  label"><span class="input" style="">Nội dung cần liên hệ</span></div> 
                      <div class="
  input"><textarea id="text_area" name="noidung"></textarea></div> 
                   </div> 
                   <div id="
  space_cont"></div> 
                    <div id="
  contbutton">             <input name="submit" type="submit" align="middle" value="   Gửi   "></input></div> 
     </form> 
  để controller nhận diện được form này bạn cần có action bạn phải đúng.
  ví dụ:
  tôi có controller như sau:
  PHP Code:
  home/lienhe 
  thì action của tôi phải là:
  PHP Code:
  <?php echo base_url("home/lienhe"?>
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 3. #3
  CI Member oaipro's Avatar
  Ngày tham gia
  29-03-2013
  Bài viết
  39
  Cảm ơn
  23
  Được cảm ơn 14 trong 12 bài viết
  PHP Code:
  $this->input->post('submit'
  trong controller mình vẫn dùng lệnh này để kiểm tra submit hay là lệnh nảo khác vậy bạn? mình dùng ma ko thấy có dữ liệu truyền vảo @@
  đây là action của mình. "home" là controller, "comment" lả phương thức trong controller home
  PHP Code:
  action="<?php echo base_url('home/comment');?> ">

 4. #4
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  vài vui lòng gởi full file controller và file view lên nhé. mình sẽ hỗ trợ cho bạn.:yociexp31:
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 5. #5
  CI Member oaipro's Avatar
  Ngày tham gia
  29-03-2013
  Bài viết
  39
  Cảm ơn
  23
  Được cảm ơn 14 trong 12 bài viết
  đây lả view lienhe:
  PHP Code:
  <div class="form_comment">
              <!-- CSS -->
              <link href="<?php echo base_url();?>public/form_comment/css/structure.css" rel="stylesheet">
              <link href="<?php echo base_url();?>public/form_comment/css/form.css" rel="stylesheet">
              
              <!-- JavaScript -->
              <script src="<?php echo base_url();?>public/form_comment/scripts/wufoo.js"></script>
              
              <!--[if lt IE 10]>
              <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
              <![endif]-->
              
              
              <div id="container" class="ltr">
              
              
                  <form id="form27" name="form27" class="wufoo  page" autocomplete="off" 
                      enctype="multipart/form-data" method="post" novalidate
                      action="<?php echo base_url('home/comment');?> ">
              
                      <header id="header" class="info">
                      <h2>Viết bình luận</h2>
                      <div></div>
                      </header>
              
                          <ul>
                          <li id="foli1" class="notranslate"><label class="desc" id="title1" for="Field1">Bình luận
                              <span id="req_1" class="req">*</span>
                              </label>
                      
                              <div>
                                      <textarea id="Field1" name="comment" class="field textarea medium" spellcheck="true" 
                                                  rows="10" cols="50" tabindex="1" onkeyup=""required  >
                                      </textarea>
                      
                              </div>
                      
                                  <p class="instruct" id="instruct1"><small>Viết bình luận của bạn.</small></p></li>
                                  
                                   <li id="foli2" class="notranslate      ">
                                  <label class="desc" id="title2" for="Field2">Họ tên
                                  </label>
                              <div>
                                  <input id="Field2" name="name" type="name" spellcheck="false" class="field text large" 
                                                      value="" maxlength="255" tabindex="2" /> 
                              </div>
                                  <p class="instruct" id="instruct2"><small>Nhập tên của bạn vào đây.</small></p>
                              </li>
                                  
                                  <li id="foli2" class="notranslate      ">
                                  <label class="desc" id="title2" for="Field2">Địa chỉ Email
                                  </label>
                              <div>
                                  <input id="Field2" name="email" type="email" spellcheck="false" class="field text large" 
                                                      value="" maxlength="255" tabindex="2" /> 
                              </div>
                                  <p class="instruct" id="instruct2"><small>Email của bạn sẽ được giữ bí mật.</small></p>
                              </li> <li class="buttons ">
                              <div>
                      
                                  <input id="saveForm" name="saveComment" class="btTxt submit" type="submit" value="Gửi"/>
                              </div>
                          </li>
              
                      </ul>
                </form> 
              
              </div><!--container-->

          </div>
  còn đây là controller của mình:
  PHP Code:
  <?php
  class Home extends CI_Controller{
      
  //put your code here

      
  public function  __construct() {
          
  parent::__construct();
          
  $this->load->helper("url");
          
  $this->load->library("my_layout"); // Nạp thư viện layout
          
  $this-> my_layout->setLayout("layout/frontend"); // load file layout chính (view/layout/frontend.php)
      
  }
      
       public function 
  LoadMenu(){
          
  //load menu from database
          
  $this->load->Model('Mmenu');
          return 
  $this->Mmenu->get_menu();
      }

      
  // Function mặc định cho trang chủ
      
  public function index(){
          
  $this->home();    
      }
      
      public function 
  home()
      {
          
  $this->load->Model('frontend/Mhome');
          
          
  $data['title'] = "Trang chủ";
          
  $data['data'] = $this->Mhome->get_data();
          
          
  //load menu from database
          
  $data['menu'] = $this->LoadMenu();
          
  //Load tin mới nhất
          
  $data['latesnews'] = $this->LatesNews();
          
          
  //gọi view home
          
  $this-> my_layout->view("frontend/home",$data);
      }
      
   
      public function 
  comment()
      {
          
  $this->load->model('news/comment');
          
  $data['title'] = "";
          if(
  $this->input->post('submit'))
          {
             
  //goi model
              
  $this->comment->setcomment($id);
          }
          
  $this->my_layout->view('frontend/lienhe',$data);
      }

  }
  đây la model của mình

  PHP Code:
  <?php
  class Comment extends CI_Model{
      public function 
  __construct()
      {
          
  parent::__construct();
          
  $this->load->database();
          
  $this->load->helper('security');
          
  $this->load->helper('url');
      }
      public function 
  getcomment()
      {
          
  //code 
      
  }
      public function 
  setcomment($id)
      {
          
  //lưu comment xuống csdl
          
  $comment = array(
              
  'news_id' => $id,
              
  'cm_full' => $this->input->post('comment'),
              
  'cm_email' => $this->input->post('email'),
          );
          
  $this->db->insert('comment',$comment);    
      }
  }
  ?>

 6. The Following User Says Thank You to oaipro For This Useful Post:

  tinhphaistc (10-04-2013)

 7. #6
  Super Moderator maduong's Avatar
  Ngày tham gia
  30-03-2013
  Bài viết
  65
  Cảm ơn
  6
  Được cảm ơn 44 trong 28 bài viết
  Chào bạn,
  Mình thấy nút submit bên view của bạn có name là
  Code:
  saveComment
  , như vậy bạn muốn kiểm tra xem đã nhấn nút submit chưa, thì bạn phải kiểm tra ngay name của nó, tức là:
  PHP Code:
  if($this->input->post('saveComment')){
        
  //Thực hiện thêm dữ liệu} 
  }

 8. The Following User Says Thank You to maduong For This Useful Post:

  tinhphaistc (10-04-2013)

 9. #7
  CI Member oaipro's Avatar
  Ngày tham gia
  29-03-2013
  Bài viết
  39
  Cảm ơn
  23
  Được cảm ơn 14 trong 12 bài viết
  mình sơ ý quá, cảm ơn bạn :)

 10. #8
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  cảm ơn maduong nhiều nhé. hôm qua giờ anh ở bệnh viện. vợ anh sinh em bé. thanks em nhiều nhé. :JFBQ00196070418A:
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 11. #9
  Super Moderator maduong's Avatar
  Ngày tham gia
  30-03-2013
  Bài viết
  65
  Cảm ơn
  6
  Được cảm ơn 44 trong 28 bài viết
  Oh chúc mừng ah nhé, lên chức rồi!

 12. The Following User Says Thank You to maduong For This Useful Post:

  tinhphaistc (10-04-2013)

 13. #10
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  khè khè. thanks cu, nhiều nhá. rảnh viết mấy cái tut cho anh em cùng nhau chia sẽ nha em. có cái để chơi bời. :JFBQ00137070104B:
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

Chia sẽ và Bình Luận chủ đề Form trong CI trên facebook

Các Chủ đề tương tự

 1. form helper codeignter tutorial video - hướng dẫn sử dụng form codeigniter
  Bởi tinhphaistc trong diễn đàn Cho thành viên mới bắt đầu
  Trả lời: 8
  Bài cuối: 22-02-2017, 02:35 PM
 2. Submit form trong codeigniter?
  Bởi ductrung081 trong diễn đàn Hỏi đáp
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 24-12-2013, 10:36 PM
 3. lỗi không nhận được giá trị trong form khi sử dụng HMVC
  Bởi tuyenboss trong diễn đàn Hỏi đáp
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 18-11-2013, 12:10 AM
 4. Form & Form_validation trong Codeigniter
  Bởi tinhphaistc trong diễn đàn Turtorial
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 01-03-2013, 11:18 PM

Các từ khóa xuất hiện trên google của chủ đề

Chưa có từ khóa lên top google

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •