Mình có trang web ve giải trí . Nhưng có cái là share thì không thấy hình ảnh thumb .Ảnh nhảy lộn xộn. Mặt dù đã debug tại link facebook nhưng share vẫn không ra .

Cấu trúc web đề cấu hình chuẩn . google chấm 85%

demo đây : http://zinfun.com/