Lúc trước mình vào alexa kiển tra tên miền http://zinfun.com thì kết quả là 80tr tại việt nam . Nhưng dạo gần đây vào lại thì 135tr nhưng không tăng không giảm . mặt dù lượt truy cập nhiều hơn trước không hiểu lý do tạo sao nữa . Ai gặp tình trạng này chưa