Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  CI New matmaxo1989's Avatar
  Ngày tham gia
  03-05-2014
  Bài viết
  12
  Cảm ơn
  15
  Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết

  Edit form

  mình có 1 form add dữ liệu. khi add dữ liệu xong thì tự động nó show ra 1 bảng chứa dữ liệu đó. Trong bảng đó có thêm chức năng Delete và Edit. mình đã làm gần xong hết chỉ còn phần Edit là ko biết làm như thế nào thôi. minh muốn khi mình nhấn vào Edit của sản phẩm nào thì sản phẩm đó sẽ đổ lại dữ liệu lên form trên, và khi mình chỉnh sữa và Save lại thì nó sẽ update lại dữ liệu cũ.mong mấy bạn giúp đỡ. Đây là hình ảnh của Form minh làm:
  mình làm toàn bộ trong 1 Function News:
  Trong functuon mình sẽ làm
  Add
  show
  delete
  edit( trong edit thêm show lần nữa vì khi nhấn vào edit thì dữ liệu sẽ đổ ra lại trên form)
  Name: 1.jpg
Views: 67
Size: 23.3 KB

  và đây là code của mình. Mình đang cần gấp nên mong mấy bạn giúp mình:
  http://www.mediafire.com/download/9mb74bsc4e8u5hc/deneve.rar
  user:admin
  pass:123456
  phần mình làm là phần News:
  Thanks mọi người
  Sửa lần cuối bởi matmaxo1989; 19-06-2014 lúc 08:28 PM.

 2. #2
  CI Member girlthethao's Avatar
  Ngày tham gia
  09-07-2013
  Bài viết
  47
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 2 trong 1 bài viết

  login

  Mình không login vào được admin..?

 3. #3
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  Trích dẫn Gửi bởi girlthethao Xem bài viết
  Mình không login vào được admin..?
  không đăng nhập được là do bạn download code về và chạy trên localhost sai đường dẫn vài file js nên không thể ajax login.
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 4. The Following User Says Thank You to tinhphaistc For This Useful Post:

  matmaxo1989 (20-06-2014)

 5. #4
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  Edit form

  download:
  http://www.mediafire.com/download/5k...p8f/deneve.zip
  không được download về rồi copy chồng lên các file đã có vì mình đã thây đổi cấu hình một vài file có thể ảnh hưởng trực tiếp đến website của bạn. download về tham khảo bạn nhé.
  trả lời chủ đề của bạn như sau:

  mình download code về và chạy trên này localhosst nên mình cấu hình cho phù hợp để chạy nên không thể upload full lên đây được, chắc chăn rằng với những cấu hình của mình nó sẽ không tương thích khi bạn chạy website này.
  vì vậy mình sẽ up các file mình code thêm cho bạn và những đoạn code bạn cần chèn vào.
  ở đây chúng ta không thây đổi thông số thumbnail bạn nhé.
  nếu bạn muốn thây đổi thumbnail thì bạn copy đoạn code up hình ở function NEWS xuống và làm cho nó phù hợp.
  bắt đầu từ
  controller Dashboard

  bạn thêm sau
  PHP Code:
  public function news() 
  với hai function này
  PHP Code:
  public function editnews($id)
          {
              
  $this->load->helper('url');
              
  //gooi model new
              //kiem tra new khong co id la fail
              
  if($id){
                  
  $this->load->model('news_model');


                  
  $data['id'] = $id;
                  
  $data['news']   =   $this->news_model->get_news_id($id);
                  
  $this->load->view('header');
                  
  $this->load->view('edit_news',$data);
                  
  $this->load->view('footer');
              }else{
                  
  //neu khong ton tai thi redirect
                  
  redirect('dashboard');
              }
          }
          public function 
  update_news()
          {
              
  $this->load->model('news_model');
              
  $data_update = array(
                  
  'short_text' => $this->input->post('short_text'),
                  
  'description'   => $this->input->post('description'),
                  
  'date_add'   => $this->input->post('date'),
              );
              if(
  $this->news_model->update_news($this->input->post('id'),$data_update))
              {
                  
  redirect(base_url('index.php/dashboard/editnews/'.$this->input->post('id').''));
              }else{
                  echo 
  "that bai";//co the redirect toi trang thong bao that bai
              
  }
          } 
  phần model bạn thêm các function như sau (bỏ vào chổ nào cũng được)

  PHP Code:
  public function update_news_s($id,$data_update)
      {
          
  $this->db->where('id',$id);
          
  $this->db->update('news',$data_update);
      }
      public function 
  get_news_id($id){
          
  $this->db->where('id',$id);
          
  $query $this->db->get('news');
          if(
  $query->row())
          {
              return 
  $query->row();
          }else{
              return 
  FALSE;
          }
      } 
  Phần view bạn tạo thêm một file với tên là: edit_news.php

  và code như sau:
  PHP Code:
  <script>


      function deleteNews(id){
          
         var r = confirm("Are you sure to delete this news?");
              $.ajax({
                  type: "post",
                  url: "/dashboard/deleteNews",
                  data: "id="+id,
                  success: function(){
                      
                   window.location.href=window.location.href;
                   //location.reload();
                          
                  }
              });
              
        }    
        
  </script>
          
          <div class="page-content">
                          <!-- BEGIN PAGE CONTAINER-->
              <div class="container-fluid">
                  <!-- BEGIN PAGE HEADER-->
                  <div class="row-fluid">
                      <div class="span12">
                          <!-- BEGIN STYLE CUSTOMIZER -->
                          
                          <!-- END BEGIN STYLE CUSTOMIZER -->       
                          <!-- BEGIN PAGE TITLE & BREADCRUMB-->            
                          <h3 class="page-title">
                              <img src="<?php echo base_url();?>media/img/logo2.png" alt="logo" />        
                          </h3>
                          <!--ul class="breadcrumb">
                              <li>
                                  <i class="icon-home"></i>
                                  <a href="http://maninactionscript.com/Projects/app_builder/welcome">Start</a> 
                              </li>
                          </ul>-->    
                          <!-- END PAGE TITLE & BREADCRUMB-->
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END PAGE HEADER-->
                  
                  <!-- BEGIN DASHBOARD STATS -->
                  <div class="row-fluid">
                     <div class="span12">
                        <!-- BEGIN VALIDATION STATES-->
                        <div class="portlet box purple">
                           <div class="portlet-title">
                              <h4><i class="icon-file-alt"></i>Add News Items</h4>
                              <div class="tools">
                                <!-- <a href="javascript:;" class="collapse"></a>
                                 <a href="#portlet-config" data-toggle="modal" class="config"></a>
                                 <a href="javascript:;" class="reload"></a>
                                 <a href="javascript:;" class="remove"></a>-->
                              </div>
                           </div>
                           <div class="portlet-body form">
                              <!-- BEGIN FORM-->
                              <form enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal" id="form_news" action="<?php echo base_url();?>index.php/dashboard/update_news" method="post" novalidate="novalidate">
                                  <input type="hidden" value="" id="news_id" name="news_id"/>
                                  <div class="alert alert-error hide">
                                      <button data-dismiss="alert" class="close"></button>
                                      You have some form errors. Please check below.
                                  </div>
                                  <input type="hidden" name="txtNameOld" value=""/>
                                  <div class="control-group">
                                  
                                      <label class="control-label">Thumbnail<span class="required">*</span></label>
                                      <div class="controls">
                                          <input type="file" class="span6 m-wrap " data-required="1" id="thumbnail" name="upload" />
                                          <input type="hidden" value="" id="thumbnail" name="thumbnail"/>
                                      </div>
                                  </div>
                                  <div class="control-group">
                                      <label class="control-label">Title Text<span class="required">*</span></label>
                                      <div class="controls">
                                          <input type="text" value="<?php echo $news->short_text?>" class="span6 m-wrap" data-required="1" id="short_text" name="short_text"/>
                                      </div>
                                  </div>
                                  <div class="control-group">
                                      <label class="control-label">Description Text </label>
                                      <div class="controls">
                                          <textarea class="span6" cols="80" rows="5" name="description" id="description"><?php echo $news->description?></textarea>
                                      </div>
                                  </div>
                                  
                          
                                  <div class="form-actions">
                                       <button class="btn purple" name="submit" id="submit" type="submit">Save</button>
                                  
                                  </div> 
                                  <input type="hidden" name="date" value="<?php echo date("Y-m-d H:i:s"); ?>"/>
                                  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $news->id?>"/>
                              
                              </form>
                              <!-- END FORM-->
                           </div>
                         
                          </div>
                          
                          
        
                          <!-- END VALIDATION STATES-->
                     </div>
                  </div>
                  <!-- END DASHBOARD STATS -->
                  
                
                  
                  
              </div>
              <!-- END PAGE CONTAINER-->        
              </div>
              
              
              
              
              
              
              
              
          <!-- END PAGE -->
  Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm  
  Sửa lần cuối bởi tinhphaistc; 19-06-2014 lúc 11:45 PM.
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 6. The Following User Says Thank You to tinhphaistc For This Useful Post:

  matmaxo1989 (20-06-2014)

 7. #5
  CI Member girlthethao's Avatar
  Ngày tham gia
  09-07-2013
  Bài viết
  47
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 2 trong 1 bài viết
  Mình dowload về đặt tên khác để chạy , ko copy trùng lên, ko login vào đc . Ko hiểu tại sao nữa.

 8. #6
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  Trích dẫn Gửi bởi girlthethao Xem bài viết
  Mình dowload về đặt tên khác để chạy , ko copy trùng lên, ko login vào đc . Ko hiểu tại sao nữa.
  bạn bị lỗi do cách code của bạn này. nó không thể load ajax nên bạn ko thể login, bạn có thể sử dụng firebug hoặc công cụ webdevelopment của chorme để xem.
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 9. The Following User Says Thank You to tinhphaistc For This Useful Post:

  matmaxo1989 (20-06-2014)

 10. #7
  CI Member binkutehehe's Avatar
  Ngày tham gia
  10-05-2013
  Bài viết
  175
  Cảm ơn
  13
  Được cảm ơn 22 trong 21 bài viết

  Bác tinhphai chuẩn k cần chỉnh r.

  Đang định làm thì thấy bác tinhphai làm xong rồi :)))

Chia sẽ và Bình Luận chủ đề Edit form trên facebook

Các Chủ đề tương tự

 1. form helper codeignter tutorial video - hướng dẫn sử dụng form codeigniter
  Bởi tinhphaistc trong diễn đàn Cho thành viên mới bắt đầu
  Trả lời: 8
  Bài cuối: 22-02-2017, 02:35 PM

Các từ khóa xuất hiện trên google của chủ đề

Chưa có từ khóa lên top google

Tag của Chủ đề này - Hãy Thêm Tags Để bài viết nhanh lên top google

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •