Kính gởi thành viên.
do hệ thống gởi mail báo hết hạn tên miền của đối tác không hoạt động tốt nên xảy ra sự cố đáng tiếc. tôi rất làm tiếc việc này.
chúng tôi luôn luôn gìn giữ diễn đàn codeigniter việt nam thành diễn đàn học tập và trao đổi.
chúng tôi thành thật xin lỗi về sư cố đáng tiếc ngày hôm nay.
BQT.