Mình đã xem web các web đặt vé máy bay . Nhưng mình không biết thông tin của khách đặt vé so sánh với dữ liệu nhập vào hay là kết nối với các hãng máy bay . ai đã từng làm chia sẽ kinh nghiệm với nhà .

link : http://www.abay.vn/ .

anh em vào tham khảo nha. rồi cùng chia sẽ kinh nghiệm nhá