có bạn đã từng hỏi tôi vấn đề form_validation callback không hoạt động trong mô hình hmvc mà tôi chưa có thời gian trả lời. hôm nay tôi làm bài hướng dẫn để khắc phục tình trạng đó. Nếu các bạn đã làm theo mô hình HMVC theo bài hướng dẫn này: cài đặt mô hình HMVC codeigniter và hướng dẫn sử dụng - tinhphaistc

và chắc chắn sẽ gặp lỗi này.
sau đây là cách fix.

bạn chỉ việc tạo thêm một file theo đường dẫn:
PHP Code:
/* Location: ./application/libraries/ */ 
như sau: tạo một file lưu với tên là: MY_Form_validation.php
PHP Code:
<?php

/* 
 * Chào mừng các bạn đến với diễn đàn codeigntier việt nam - Codeigniter việt nam, diễn đàn lập trình, diễn đàn codeiginiter
 * Các bài viết được thực hiện từ diễn đàn nếu các bạn re public vui lòng ghi rõ nguồn
 * Hoàn toàn miễn phí, vì vậy các bạn hãy tôn trọng quyền tác giả đã làm ra bài này.
 * Thực hiện: Tinhphaistc.
 */

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class 
MY_Form_validation extends CI_Form_validation
{
 function 
run($module ''$group '') {
 (
is_object($module)) AND $this->CI =& $module;
 return 
parent::run($group);
 }
}
/* End of file MY_Form_validation.php */
/* Location: ./application/libraries/MY_Form_validation.php */
Tại controller gọi form_validation callback

PHP Code:
if($this->form_validation->run($this) != FALSE