đôi lúc các bạn làm việc sẽ gặp trường hợp này.
full nó sẽ như thế này.
HTML Code:
google.load("jquery", "1.10.2");
google.setOnLoadCallback(function()
{
  
   $("input").blur(function(){
     $('#suggestions').fadeOut();
   });
});
thật ra nó hoạt động rất tốt. nhưng gặp phải một sô vấn đề như dụng jquery đối với một số tính năng khác. bạn muốn thây nó. chỉ đơn giản như vậy nè.
HTML Code:
$(document).ready(function() {
   $("input").blur(function(){
     $('#suggestions').fadeOut();
   });
});
như vậy là xong rồi các bạn nhé.