Mình có website này : http://trihoatuoi.com
web chạy tốt bên chrome nhưng qua fire fox thì bị đẩy slide qua một bên . nhưng kiểm tra code thì không thấy gì khác biệt . ai giúp mình với