Các pro cho mình hỏi chút về vấn đề làm trang video cho 1 trang tin tức đk k. Mình làm mãi mà k đk. Và khi cài file ffmpeg thì trong php info k hiện ra ffmpe để tự động cắt ảnh từ video ra. :yociexpress09: