Hôm bữa mình nhớ có bạn hỏi mình có cách nào để lấy url của website trên facebook không? hôm nay mới có thời gian trả lời.
bạn chỉ làm theo url này là được bạn nè. sau đó xử lý và lấy thông tin ra là okie thôi.

HTML Code:
https://api.facebook.com/method/fql.query?query=select total_count,like_count,comment_count,share_count,click_count from link_stat where url='http://www.nhaccuatui.com/playlist/tuoi-hong-tho-ngay-first-single-dam-vinh-hung.P9djw5YsHFfc.html'&format=xml
thây: http://www.nhaccuatui.com/playlist/t...jw5YsHFfc.html
thành url bạn cần lấy thông tin.
sau đó chúng ta có kết quả là file xml và thực hiện lấy thông tin thôi bạn nhé.
các bạn cũng có thể thây xml thành json để lấy thông tin theo cách của bạn.