Hi all,

Mọi người có ai đã sử dụng http://cmscanvas.com/ thì cho mình hỏi chút.

Vấn đề như sau: máy tính mình xài xamp(cài ở ổ đĩa D), và khi mình download nó về install thì bình thường, thành công đến khi hiện ra trang chủ. Nhưng khi mình vào đường dẫn site admin hoặc các page khác(contact) thì nó lại trở ra http://localhost/

Linh mình cài đặt như sau: http://localhost/cmscanvas/ (nếu mình gõ http://localhost/cmscanvas/ thì vẫn vào được trang home, nhưng click vào link bất kì nào khác thì lại bị out ra link http://localhost/)

Ai có biết phải cấu hình như thế nào, help me please.

Ở công ty thì máy tính mình dùng cài wamp trong ổ đĩa C, mình thử install thì không vấn đề gì, sử dụng bình thường.

Không biết có phải lỗi do wamp, xamp hay thư mục cài đặt hay phải cấu hình thêm gì hay không, ai có kinh nghiệm thì giúp mình nhé, mình cũng đã thử nhiều cách mà vẫn chưa được. thanks.