Trong tất cả trong số chúng ta có ít nhất đã sử dụng mạng xã hội, hôm nay tôi muốn đề cập đến mạng xã hội facebook và dưới đây là các nhóm liên quan

facebook profiles
facebook like
fanpage
facebook app

anh em trong số chúng ta quan niệm thế nào về các nhóm trong facebook và hiểu như thế nào, chúng ta cùng nhau bình loạn tý cho vui nhé