Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  CI Member binkutehehe's Avatar
  Ngày tham gia
  10-05-2013
  Bài viết
  175
  Cảm ơn
  13
  Được cảm ơn 22 trong 21 bài viết

  Unhappy Giúp đỡ làm định vị vị trí trình duyệt của users

  Bác nào biết làm định vị vị trí của user khi đang sử dụng trình duyệt chỉ giáo mình với:SugarwareZ-089:

 2. #2
  Moderator vudesign's Avatar
  Ngày tham gia
  23-01-2014
  Bài viết
  324
  Cảm ơn
  22
  Được cảm ơn 45 trong 39 bài viết
  Chỉ có thể lấy địa chỉ MAC mới xác định được thôi . chứ IP thì cũng mơ hồ .

  Ah. nhìn avatar cửa bác giống thằng Kenny sang vãi. Đẹp trai nhất diễn đàn :byebye:
  Clip hay nhé keke truy cậphttp://ovui.com.vn/" href="http://ovui.com.vn/" target="_blank" rel="nofollow">
  http://ovui.com.v
  n/


 3. #3
  Super Moderator Zen Studio's Avatar
  Ngày tham gia
  19-06-2013
  Bài viết
  393
  Cảm ơn
  58
  Được cảm ơn 166 trong 123 bài viết
  bin xem cái này có giúp ích gì không
  PHP Code:

  <?php 
  $indicesServer 
  = array('PHP_SELF'
  'argv'
  'argc'
  'GATEWAY_INTERFACE'
  'SERVER_ADDR'
  'SERVER_NAME'
  'SERVER_SOFTWARE'
  'SERVER_PROTOCOL'
  'REQUEST_METHOD'
  'REQUEST_TIME'
  'REQUEST_TIME_FLOAT'
  'QUERY_STRING'
  'DOCUMENT_ROOT'
  'HTTP_ACCEPT'
  'HTTP_ACCEPT_CHARSET'
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING'
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'
  'HTTP_CONNECTION'
  'HTTP_HOST'
  'HTTP_REFERER'
  'HTTP_USER_AGENT'
  'HTTPS'
  'REMOTE_ADDR'
  'REMOTE_HOST'
  'REMOTE_PORT'
  'REMOTE_USER'
  'REDIRECT_REMOTE_USER'
  'SCRIPT_FILENAME'
  'SERVER_ADMIN'
  'SERVER_PORT'
  'SERVER_SIGNATURE'
  'PATH_TRANSLATED'
  'SCRIPT_NAME'
  'REQUEST_URI'
  'PHP_AUTH_DIGEST'
  'PHP_AUTH_USER'
  'PHP_AUTH_PW'
  'AUTH_TYPE'
  'PATH_INFO'
  'ORIG_PATH_INFO') ; 

  echo 
  '<table cellpadding="10">' 
  foreach (
  $indicesServer as $arg) { 
      if (isset(
  $_SERVER[$arg])) { 
          echo 
  '<tr><td>'.$arg.'</td><td>' $_SERVER[$arg] . '</td></tr>' 
      } 
      else { 
          echo 
  '<tr><td>'.$arg.'</td><td>-</td></tr>' 
      } 

  echo 
  '</table>' 

  /* 

  That will give you the result of each variable like (if the file is server_indices.php at the root and Apache Web directory is in E:\web) : 

  PHP_SELF    /server_indices.php 
  argv    - 
  argc    - 
  GATEWAY_INTERFACE    CGI/1.1 
  SERVER_ADDR    127.0.0.1 
  SERVER_NAME    localhost 
  SERVER_SOFTWARE    Apache/2.2.22 (Win64) PHP/5.3.13 
  SERVER_PROTOCOL    HTTP/1.1 
  REQUEST_METHOD    GET 
  REQUEST_TIME    1361542579 
  REQUEST_TIME_FLOAT    - 
  QUERY_STRING    
  DOCUMENT_ROOT    E:/web/ 
  HTTP_ACCEPT    text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/
  *;q=0.8 
  HTTP_ACCEPT_CHARSET    ISO
  -8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3 
  HTTP_ACCEPT_ENCODING    gzip
  ,deflate,sdch 
  HTTP_ACCEPT_LANGUAGE    fr
  -FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 
  HTTP_CONNECTION    keep
  -alive 
  HTTP_HOST    localhost 
  HTTP_REFERER    http
  ://localhost/ 
  HTTP_USER_AGENT    Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1WOW64AppleWebKit/537.17 (KHTMLlike Gecko)Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17 
  HTTPS    

  REMOTE_ADDR    127.0.0.1 
  REMOTE_HOST    

  REMOTE_PORT    65037 
  REMOTE_USER    

  REDIRECT_REMOTE_USER    
  SCRIPT_FILENAME    E:/web/server_indices.php 
  SERVER_ADMIN    myemail
  @personal.us 
  SERVER_PORT    80 
  SERVER_SIGNATURE    
  PATH_TRANSLATED    

  SCRIPT_NAME    /server_indices.php 
  REQUEST_URI    
  /server_indices.php 
  PHP_AUTH_DIGEST    

  PHP_AUTH_USER    
  PHP_AUTH_PW    
  AUTH_TYPE    
  PATH_INFO    
  ORIG_PATH_INFO    

  */ 
  ?>
  hay cung chung toi chinh phuc tri thuc

 4. #4
  CI New tinapc's Avatar
  Ngày tham gia
  30-11-2013
  Bài viết
  16
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 6 trong 3 bài viết
  Trích dẫn Gửi bởi binkutehehe Xem bài viết
  Bác nào biết làm định vị vị trí của user khi đang sử dụng trình duyệt chỉ giáo mình với:SugarwareZ-089:

  Chào bạn,
  Vấn đề của bạn có thể xử lý như sau:
  1. Dùng API getLocation của HTML5 (tất nhiên trình duyệt của bạn phải support chức năng này) để lấy được giá trị lat & long của vị trí hiện tại của người dùng
  2. Dùng php để xử lý và trả về thông tin cần thiết như địa chỉ, city, country,... thông qua API của google map (bạn có thể tham khảo link này để biết cái gì trả về http://maps.googleapis.com/maps/api/...01&sensor=true)

  Bây giờ tiến hành code nhé:
  1. Tạo 1 trang html như sau:
  Code:
  <!DOCTYPE html>
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
      <title></title>
      <meta name="description" content="">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  
  
      <!-- Place favicon.ico and apple-touch-icon.png in the root directory -->
    </head>
    <body>
  
  
      <!-- Add your site or application content here -->
      <p>Hello world! This is HTML5 Boilerplate.</p>
      <div id="demo"></div>
      <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
      
      <script>
        var x = document.getElementById("demo");
        function getLocation() {
          if (navigator.geolocation) {
            navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
          } else {
            x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
          }
        }
        function showPosition(position) {
          //x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude + 
          //"<br>Longitude: " + position.coords.longitude;
          $.ajax({
            url: 'parseLatlong.php', //File PHP sẽ xử lý trả vè thông tin cần
            type: 'GET',
            dataType: 'html',
            data: {lat: position.coords.latitude, long: position.coords.longitude},
            success: function(data){
              $('#demo').html(data);
            }
          })
           
        }
  
  
        $(document).ready(function() {
          getLocation();
        });
      </script>
    </body>
  </html>
  2. Tạo 1 trang PHP parseLatlong.php với mã code như sau:
  Code:
  <?php
  $lat = $_GET['lat'];
  $long = $_GET['long'];
  $url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng={$lat},{$long}&sensor=true";
  $content = json_decode(file_get_contents($url));
  //Cách lấy giá trị, bạn có thể xem cấu trúc trả về của map google api, sau đó bạn sẽ lấy được cái cần lấy
  $full_address = $content->results[0]->address_components[0]->long_name;
  $full_address .= ' '. $content->results[1]->address_components[0]->long_name;
  $full_address .= ', '.$content->results[1]->address_components[1]->long_name;
  $full_address .= ', '.$content->results[1]->address_components[3]->long_name;
  
  
  echo 'City: ' .$content->results[0]->address_components[3]->long_name .'<br/>';
  echo 'Full address: '. $full_address .'<br/>';
  Hi vọng giúp được bạn
  Freelancer fulltime with Codeigniter framework + Yii framework, psd to html, Boostrap twitter, jquery

 5. The Following User Says Thank You to tinapc For This Useful Post:

  tinhphaistc (17-11-2014)

 6. #5
  CI Member binkutehehe's Avatar
  Ngày tham gia
  10-05-2013
  Bài viết
  175
  Cảm ơn
  13
  Được cảm ơn 22 trong 21 bài viết

  Cảm ơn bác nhé. đúng cái em đang tìm . Sử dụng long vs lat để save dữ liệu

  Trích dẫn Gửi bởi tinapc Xem bài viết
  Chào bạn,
  Vấn đề của bạn có thể xử lý như sau:
  1. Dùng API getLocation của HTML5 (tất nhiên trình duyệt của bạn phải support chức năng này) để lấy được giá trị lat & long của vị trí hiện tại của người dùng
  2. Dùng php để xử lý và trả về thông tin cần thiết như địa chỉ, city, country,... thông qua API của google map (bạn có thể tham khảo link này để biết cái gì trả về http://maps.googleapis.com/maps/api/...01&sensor=true)

  Bây giờ tiến hành code nhé:
  1. Tạo 1 trang html như sau:
  Code:
  <!DOCTYPE html>
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
      <title></title>
      <meta name="description" content="">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  
  
      <!-- Place favicon.ico and apple-touch-icon.png in the root directory -->
    </head>
    <body>
  
  
      <!-- Add your site or application content here -->
      <p>Hello world! This is HTML5 Boilerplate.</p>
      <div id="demo"></div>
      <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
      
      <script>
        var x = document.getElementById("demo");
        function getLocation() {
          if (navigator.geolocation) {
            navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
          } else {
            x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
          }
        }
        function showPosition(position) {
          //x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude + 
          //"<br>Longitude: " + position.coords.longitude;
          $.ajax({
            url: 'parseLatlong.php', //File PHP sẽ xử lý trả vè thông tin cần
            type: 'GET',
            dataType: 'html',
            data: {lat: position.coords.latitude, long: position.coords.longitude},
            success: function(data){
              $('#demo').html(data);
            }
          })
           
        }
  
  
        $(document).ready(function() {
          getLocation();
        });
      </script>
    </body>
  </html>
  2. Tạo 1 trang PHP parseLatlong.php với mã code như sau:
  Code:
  <?php
  $lat = $_GET['lat'];
  $long = $_GET['long'];
  $url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng={$lat},{$long}&sensor=true";
  $content = json_decode(file_get_contents($url));
  //Cách lấy giá trị, bạn có thể xem cấu trúc trả về của map google api, sau đó bạn sẽ lấy được cái cần lấy
  $full_address = $content->results[0]->address_components[0]->long_name;
  $full_address .= ' '. $content->results[1]->address_components[0]->long_name;
  $full_address .= ', '.$content->results[1]->address_components[1]->long_name;
  $full_address .= ', '.$content->results[1]->address_components[3]->long_name;
  
  
  echo 'City: ' .$content->results[0]->address_components[3]->long_name .'<br/>';
  echo 'Full address: '. $full_address .'<br/>';
  Hi vọng giúp được bạn
  Cảm ơn bác nhé. đúng cái em đang tìm . Sử dụng long vs lat để save dữ liệu

Chia sẽ và Bình Luận chủ đề Giúp đỡ làm định vị vị trí trình duyệt của users trên facebook

Các từ khóa xuất hiện trên google của chủ đề

code vị trí php

Tag của Chủ đề này - Hãy Thêm Tags Để bài viết nhanh lên top google

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •